Valitse sivu

Tutustuminen EU-virastoihin Brysselissä, Belgiassa

Minulla oli vuonna 2017 mahdollisuus käydä tutustumassa eri EU-virastoihin Brysselissä viikon ajan. Meidän ryhmälle oli etukäteen varattu aika ja joka tilaisuudessa suomalainen asiantuntija kertoi asiantuntevasti oman osastonsa toiminnasta. Ohessa mielenkiintoista infoa kaikille EU-asioista kiinnostuneille.

Ensiksi kävimme Euroopan parlamentissa. Parlamentti koostuu ”mepeistä” jotka valitaan joka maassa viiden vuoden välein. Parlamentti siis edustaa EU-kansalaisia. Parlamentti koostuu 751:stä parlamentaarikosta, suomalaisia meppejä on 13. Puolueryhmiä on oikealta vasemmalle, suurin puolue on EPP eli Euroopan kansanpuolue (keskusta-oikeistolainen puolue). Parlamentin kolme tehtävää:

 • keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyy säädökset yhdessä neuvoston kanssa
 • valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti
 • keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessä neuvoston kanssa.

Tilaisuudessa suomalaisen alustajan jälkeen europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpula-Natri kertoi omasta roolistaan parlamentissa. Hän toimii siellä teknologia-asioiden parissa, asiana mm. saada puheluiden tukkuhinnat alas EU-maissa. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu lainsäädännön teko ja olla Suomen edustaja parlamentissa.

Euroopan parlamenti kotisivut europarl.europa.eu

sähköpostiosoite vissem-fi(ät)europarl.europarl.europa.eu – täältä saat myös tiedotuslehden Euroopan parlamentin tuoreimmista tapahtumista.

Seuraavaksi kävimme Suomen pysyvä edustosto Euroopan Uniossa virastossa. Johanna Kaprio kertoi meille toiminnasta. Edustusto on kuin valtionhallinto minikoossa, noin 100 henkilöä. Edustusto tehtävä:

 • edistää Suomen ja suomalaisten etuja osallistumalla unionin päätöksentekoon
 •  tänä vuonna tekee tunnetuksi mm. Suomi 100 tapahtumia

Suomen pysyvän edustuston kotisivut www.finland.eu

Tämän jälkeen vierailimme Euroopan Komissiossa, Jyrki Kataisen kabinetissa. Euroopan komissio on jäsenvaltioista riippumaton toimielin. Komissio koostuu 28 jäsenestä eli komissaarista, joita on yksi jokaisesta jäsenvaltiosta. Komissiolla on ylin valta. Edustaa koko EU:ta. Lakialoitteisiin komissiolla on lähes yksinoikeus.

Tatu Liimatainen oli meille kertomassa komission ja heidän kabinettinsa toiminnasta. Tällä hetkellä kabinetilla päävastuu: kilpailukyky-, työllisyys-, kasvu- ja investointiasioissa.

Euroopan Komission kotisivut http://ec.europa.eu/index_fi.htm

Seuraavaksi vierailimme Brysselissä Euroopan Unionin neuvostossa. Euroopan unionin neuvosto edustaa jäsenvaltioita unionin päätöksenteossa ja koostuu jäsenvaltioiden ministeritason edustajista. Neuvosto toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa EU:n lainsäätäjänä ja budjettivallan käyttäjänä. Neuvostoa kutsutaan myös ministerineuvostoksi.

Mervi Hiltunen kertoi meille neuvoston toiminnasta. Heillä on käsiteltävänään seuraavia asioista:

 • asioita joista ministerit voivat päättää
 • keskustelua: sosiaaliturvan koordinointi (paljonko maksetaan sos.turvaa jos työskentee toisessa maassa)
 • ohjausta: miten jäsenmaat voisivat kaventaa tuloeroja
 • toiseen maahan lähetetyn työntekijän työehdot
 • vammaisten mahdollisuus käyttää eri palveluita (pankki, tietokone ym.)
 • työtekijöiden suojeleminen syöpävaarallisilta aineilta
 • tasa-arvolista

Euroopan Unionin Neuvoston kotisivut http://www.consilium.europa.eu/fi/council-eu

Viimeisenä virastona Brysselissä vierailimme FinUnionsin toimistossa. FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja YTN:n yhteinen edustusto Brysselissä. FinUnionsin johtaja Aleksi Kuusisto kertoi meille toimistonsa tehtävistä. Tehtävät:

 • huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä
 • välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa.

FinUnionsin kotisivut http://www.finunions.org

Euroopan Unionin suomenkieliset kotisivut http://europa.eu/european-union/index_fi

Tutustuminen oikeudenkäyntiin Haagissa, Hollannissa

Brysselin virastokäyntien jälkeen lähdimme aikaisin torstai-aamulla Brysselistä tutustumaan ryhmämme kanssa kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaan Haagissa, Hollannissa. Junaongelmien vuoksi olimme myöhässä mutta oli hienoa että pääsimme kuitenkin tutustumaan paikkaan.

Haagin keskustassa ehdimme vähän tutustumaan kaupunkiin siellä kävellessä ja ruokailemassa käydessä. Haag on Hollanin hallintokaupunki.

Kansainvälinen rikostuomioistuin (engl. International Criminal Court, ICC) tuomitsee henkilöitä, jotka ovat syyllistyneet vakaviin kansainvälisiin rikoksiin. Rikostuomioistuimella on toimivalta sotarikoksista, rikoksista: ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhonnasta.

Brysselin virastoissa oli tarkat turvatoimet ja niin oli myös täällä. Passi tarkistettiin ja piti kulkea metallinpaljastimen läpi (kuten lentokentällä), laukut ja takit piti jättää lukolliseen lokerikkoon.

Pääsimme seuraamaan ikkunallisen seinän lävitse tapahtuvaa oikeudenkäyntiä ugandalaista miestä vastaan jota syytettiin vakavista rikoksista kuten orjuuttaminen ja joukkotuhoaminen. Osan kuulusteluajasta oli julkista jolloin voimme kuunella kuulokkeilla oikeudenkäynnin kulkua englanniksi, osa ajasta oli salaista jollloin emme kuulleet tapahtumien kulkua. Oikudenkäynti häntä vastaan on jatkunut pitkään ja jatkuu tulevaisuudessakin, tuomitsemispäätöstä ei annettu tällä kertaa. Varmaankin monen mieleen tulee yhteiskunnalle halvempikin ratkaisu – saunan taakse vaan.

On hyvä asia että suurrikolliset saadaan oikeuden eteen tuomittavaksi mutta valitettavasti moni rikollinen pääsee pakenemaan oikeutta esimerkiksi lahjonnan avulla joka on yleistä varsinkin kehitysmaissa.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen kotisivut ja kuva istuntosalista:

https://www.icc-cpi.int/about

Haluaisitko sinä käydä tutustumassa EU-virastoihin?

Euroopan parlamentti.

Euroopan komissio.

Jyrki Kataisen kabinetti.

Näkymä yli Brysselin kabinetista.

Työvälitystoimisto EU-viroista kiinnostuneille. Nuorille erinomainen mahdollisuus kansainväliseen harjoiteluun.

Käynti FinUnionsin toimistoon.

Kansainvälinen rikostuomioistuin.

Oikea paikka kansainvälisille suurrikollisille.

Kaupunkikuvaa Haagissa.

Kanavia löytyy myös Haagista hollantilaiseen tyyliin.

Persoonallinen kattoratkaisu Haagin keskusasemalla (Central Station).

Facebook
Twitter
Instagram